Välkomna

Vårmöte 2024-04-25 Kl 19:00

Arbetsdag 2024-04-27 Klockan 8:00 Tvätt gavel mm

Arbetsdag 2024-05-08 Klockan 8:00 Målning mm

Arbetsdag 2024-05-18 Klockan 8:00 Målning mm

Arbetsdag 2024-05-25 Klockan 8:00 Målning mm

Arbetsdag 2024-06-01 Klockan 8:00 Målning mm

Agenda 2024

 

Anmäl adressbyte och telenummer. Vi vill även ha eran mailadress skicka till styrelsen@msbk.se 

Vi har monterat upp övervaknings kameror på vissa platser.

 

GDPR information Uppdaterad 2023-01-01

Villkor och regler för sjöbodar

Tänk på att betala när ni använder rampen

 

Regler för spolning av båt botten gäller från 2016-01-01

Regler för avfallshantering 2015-03-19

Sportfiska rätt på Vättern ny 2020-01-30