Agenda i Pdf format

Agenda för 2024
OBS sista betalningsdag 2024-02-29
Årsmöte 2024-02-29 Klockan 19:00
Vårmöte 2024-04-25 Klockan 19:00
Arbetsdag 2024-04-27 Klockan 8:00 Tvätt Gavel mm
Arbetsdag 2024-05-18 Klockan 8:00 Målning mm
Arbetsdag 2024-05-25 Klockan 8:00 Målning mm
Arbetsdag 2024-06-01 Klockan 8:00 Målning mm
Fest 2024-08-24 Separat inbjudan kommer 
Höstmöte 2024-10-24 Klockan 19:00
Arbetsdag 2024-10-26 Klockan 8:00
Arbetsdag 2024-11-09 Klockan 8:00
Årsmöte 2025-02-27 Klockan 19:00
Håll koll på ändringar på www.msbk.se
OBS sista betalningsdag 2024-02-29
Kranlyft
OBS Vår traktor får ej dra mer en 2300 KG 
Vi kör bara båtar mellan kranen och vår parkering. Tomma båtvagnar 
körs bara till och från uppställningsplatsen på andra sidan järnvägen.
Anmäl er senast 16:00 dagen innan lyftdagen på listan som finns på kranboden.
Listan finns tillgänglig 1 vecka före första lyftdagen.
Följande datum finns
Våren Hösten
2024-05-11 2024-09-21
2024-05-18 2024-09-28
2024-05-25 2024-10-05
2024-06-01 2024-10-12
Kranen stänger  2024-11-16
Styrelsemöten hålls klockan 19:00 följande datum
2024-02-22 2024-06-13 2024-11-21
2024-03-21 2024-08-15 2024-12-12
2024-04-18 2024-09-19 2025-01-16
2024-05-16 2024-10-17 2025-02-20
Vissa personer har båtplatsen tagits bort för att ingen försäkring lämnats
Inga båtar får läggas i innan försäkringsbevis lämnats till Hamnkaptenen
eller till styrelsen@msbk.se
Styrelsen vill påminna om att betala när ni använder båtrampen
Swish nummer 1234 377222
OBS Alla avgifter till MSBK skall vara betalda innan båtenplats/sjöbod får användas.
OBS Inga båtar eller vagnar får stå på planen under sommaren från 2024-06-15 till 2024-08-31
Parkering av bilar är endast tillåten på stora grusplanen eller på sin sjöbodstomt