Motala Södra Båtklubbs stadgar och regler mm.

GDPR

Stadgar Pdf

Villkor och regler för sjöbodar

Spolning av båt botten Gäller från 2016-01-01

Avfallshantering Ny 2015-03-19

Arbetsplikt

Ordningsregler 1

Ordningsregler 2

Förtöjning vid Y - Bommar