Motala Södra Båtklubb

Fabriksgatan 28

591 37 Motala

Gemensam mail adress styrelsen@msbk.se

Styrelsen 2023

Stefan

Eriksson

Ordförande

46762552562

Tommy

Axén

Vice Ordförande

Yvonne

Bentsen

Kassör

46703981109

Stellan

Svensson

Hamnkapten, Uthyrning, Försäkringsombud

46702970021

Kjell

Karlsson

Sekreterare, BAS Ansvarig, Vise Hamnkapten

46705481106

Roger

Brodén

Arbetsledare

46702817680

Harry

Gustafsson

Ledamot

46707865201

Kenneth

Nyström

Suppleant

Tommy

Ingvarsson

Suppleant

Johnny

Andersson

Revisor

Margareta

Andersson

Revisor

Anita

Göth

Revisor Suppleant

Mikael

Ross

Revisor Suppleant

Ingvar

Björklund

Valberedning Sammankallande

Sirene

Malmström

Valberedning

Anders

Wärn

Valberedning

Frågor om lån av lokalen kontakta Stellan Svensson. Om det sker via mail ange telefon nr

Info om båtkö