Motala Södra Båtklubb

Klubben är en ideell förening för fritidsbåtar.

Klubben har idag Ca 255 Medlemmar, 199 Båtplatser.

Detta har hänt genom åren.

2022 Klubblokalen renoveras. Långa väggen tilläggsisoleras och ny beklädnad på 2 väggar. Nytt golv läggs in.

2021 Ny kranbod på plats. Kajkanten ut till brygga 3 reppareras och nytt fäste för grinden sätts på plats.

2021 Förådet vid traktorgaraget fick nytt tak och plåt på sidorna.

2020 Utbyggnaden av klubb huset blev klar.

2020 Köket fräschades upp. Väggar målades och nytt golv.

2020 Mastkranen målades.

2020 Akustikplattor monterades i klubb lokalen.

2020 Byte av panel på 2 sidor av klubbhuset. 3 sidor är nu klara.

2019 Bygglovet för utbyggnaden av klubbhuset kom och den startade.

2019 Nytt låssystem togs i bruk "Taggar"

2019 Ny belysning på uppstälningsplanen.

2019 Kranen målades om.

2019 T delen på prygga 1 byggs och sätts på plats.

2019 Klubbfest genomfördes med 85 deltagare.

2018 En klubbfest blev av med 90 deltagare.

2018 Krangruppen gick en kranutbildning.

2018 T-delen till brygga 4 monterades.

2017 Tillverkning av T del till brygga 4 påbörjas.

2017 Ytan ner mot sjön på parkeringen fixas till.

2017 T delen (yttre tvär del) på brygga 2 byts ut

2017 Sista delen på brygga 4 sätts på plats förutom T delen.

2016 T delen till brygga 2 tillverkas.

2016 Sista längd biten brygga 4 tillverkas. 

2015 Vindbrädor på klubbstugan byts på västra sidan.

2015 Grind brygga 4 sätts upp.

2015 Kajen mot båtvarvet förses med brygg däck och Y-bommar.

2015 Toa tömningsanläggning installerad och klar att användas.

2015 Landfäste för brygga 4 gjuts.

2015 Kajen förstärkt.

2014 Toa tömningsanläggning beställd.

2014 Förstärkning av kajen på börjad.

2014 Västra gaveln på klubbhuset tilläggsisoleras och får ny panel.

2014 Ny takplåt på traktorgaraget och kranbod.

2014 Y-bommar monteras på brygga 4

2013 Nya fönster i klubbhuset.

2013 Brygga 4 byggs för att ersätta platserna ut med kajen.

2012 Virket byttes på överdelen på landgångsfästet till brygga 3.

2012 Övre stocken på norra kajen ersattes med nytt virke och nya fäst öglor.

2012 Ny elkabel och vatten slang till bryggorna grävdes ned.

2012 Uppsättning av el stolpar på börjad.

2012 Nya värmepumpar upp satta efter stölden våren 2012.

2012 Parkeringsräcken uppsatta på planen.

2012 Brygga 3 får dom kvarvarande Y-bommarna ditsatta.

2011 Ny landgång monteras till brygga 3.

2011 Grindar sätts upp till brygga 2 och 3.

2010 Brygga 3 förses med Y-bommar klart 2010-06-10

2010 Brygga 2 byts mot en ny. Klart 2010-05-02.

2010 Ny flotte byggs.

2010 Kommunalt avlopp ansluts. klart mars 2010.

2009 Höst Ny brygga 3  byggs klar 2009-11-30 Bommar och bojar sätts på plats våren 2010.

2009 Höst, Brygga 3 (pål/vinkel) bryggan rivs för att ersättas med annan.

2009 Ny jolle brygga byggs mellan brygga 2 och 3.

2009 Våren. Mastkrans brygga förses med Y bommar.

2008 Våren, Södra kajen byts översta stocken och plåt läggs innanför stockarna.

2008 Höst, Byta av reglar och ovansida på Kran/Mastkrans däck.

2008 Byttes alla kättingar och öglor ut på svaj platserna.

2008 Kättingar och öglor byts på boj stenarna ut med södra kajen (Rostfritt).

2007 Kättingar och öglor byts på boj stenarna ut med norra kajen (Rostfritt).

2007 Byttes Flytbrygga 1 ut mot ny med Y-bommar.

1999 Byggdes våran kran som klarar 7,5 Ton.

Tidigare händelser 1967-1987